Back

ĐĂNG KÝ GIÁO VIÊN

Bạn thấy mình phù hợp với việc chia sẽ ?

Giáo viên tại học viện không đòi hỏi bạn qua trường đại học. Bạn chỉ cần là người có kiền thức chuyên môn, kỹ năng, nghề giỏi,… thêm một năng khiếu trình bày, đam mê chia sẽ là trở hành giáo viên của học viện

CÁCH TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN

Đối tác đam mê trong việc chia sẽ, có kỹ năng truyền đạt, thu hút,... tham gia ngay

Xin vui lòng Đăng nhập để gửi yêu cầu của bạn !
Đam mê chia sẽ, có kỹ năng truyền đạt, hướng cộng đồng và xã hội. Bạn có năng khiếu trên, tương lại trỡ thành giáo viên, là người dẫn đầu và là người truyền cảm hứng cho mọi người. Hãy trỡ thành giao viên cùng đồng hành với học viện.

Chia sẽ những gì mình đang có, là cách tốt nhất để học hỏi. Cho đi hôm nay, nhận lại ngày sau. Đây là những gì bạn sẽ nhận được khi trỡ thành giáo viên của học viện.
Người từng đảm nhận các công việc liên quan đến khoá học mình tạo ra. Có kinh nghiệm, trãi nghiệm 5+ năm trong nghành cà phê, ít nhất là trong hệ thống chuỗi VUI COFFEE

TÍnh linh hoạt và kỹ luật. Biết sử dụng các công cụ và thiết bị di động thông minh.
Trỡ thành giáo viên ngay với khởi đầu bằng các khoá học tạo ra. Bạn có thể tạo cách khoá học, bài học để tiến hành ngay việc chia sẽ của mình.

Giới thiệu khoá học ngay trên học viện, bạn có thể chủ động lập lịch, nội dung, thời gian,... cho khoá học của mình.