Back
01
Tháng Mười Hai
Hội Thảo Công Nghệ Cà Phê 4.1
8:00 sáng - 5:00 chiều
Caravel Hotel, Hồ Chí Minh

Giới thiệu công nghệ cà phê 4.1 cho 300+ quán cà phê tại Hồ Chí Minh. Các quán cà phê có quan tâm tới...

18
Tháng Mười Một
Diễn Đàn Công Nghệ Cà Phê 4.1
8:00 sáng - 8:00 chiều
Luxe Hotel, Hồ Chí Minh

Giới thiệu công nghệ cà phê 4.1 cho 300+ quán cà phê tại Hồ Chí Minh. Các quán cà phê có quan tâm tới...